In verband met zwangerschapsverlof, neem ik op dit moment (januari 2018) geen nieuwe aanmeldingen aan. Vanaf midden mei zal ik weer werkzaam zijn in de praktijk.

Voor vragen kan je via de mail contact met mij opnemen of bellen met mijn collega op het nummer (038-) 422 00 21

 

VOELEN WAT ER LEEFT!

 

Vaak zijn we geneigd om zo te handelen dat we voldoen aan allerlei verwachtingen van anderen, of wat we denken dat van ons verwacht wordt. Hierdoor kan je het werkelijke contact met jezelf verliezen en daarmee het gevoel hebben jezelf kwijt te zijn. Dan is het moeilijk te luisteren naar wat ten diepste je gevoel is en aan de hand van dat gevoel de keuzes te maken die het beste bij je passen en je goed doen.

 

Het niet goed trouw zijn aan jezelf kan allerlei (lichamelijke of psychische) klachten tot gevolg hebben. Je kan twijfels en vragen hebben over wie je bent en wat je wilt, je kunt ontevreden zijn, vermoeid, rusteloos of gespannen. Je zit dan letterlijk niet lekker in je vel. Ook kun je gevoelens van angst, verdriet en boosheid ervaren. Zo hevig dat je erdoor uit balans bent.

 

Middels Psychomotorische Therapie of Haptotherapie kan je ervaren en (weer) gaan voelen wat jou werkelijk beweegt, wat je raakt, wat je behoeften zijn en wat je mogelijk belemmert of blokkeert. De basis voor mijn werkwijze vindt zijn oorsprong in de haptonomie. Deze stelt het gevoelsleven centraal; het in contact zijn met jezelf en de mensen om je heen. Van daaruit kunnen veel psychosociale klachten worden benaderd.

 

In de begeleiding vind ik het belangrijk om samen met jou te ontdekken welke mogelijkheden je in je hebt om met moeilijkheden om te gaan. Ik help je op weg je innerlijke vermogen te versterken, zodat je moeilijke, pijnlijke of voor jou bepalende ervaringen kunt gaan dragen.

the mystery of life

 

is not
a problem to be solved

 

but

 

a reality

to be experienced

 

-Frank Herbert-

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE

 

In je (bewegings-) gedrag komt tot uiting hoe je je voelt en wat je denkt. Dit is voortdurend in wisselwerking met je omgeving en deze zijn daardoor onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer je vastloopt in bepaald gedrag, vanwege je gedachten en gevoelens, is het dus van belang om alle drie de aspecten te betrekken bij het aanpakken van die blokkade.

 

Psychomotorische Therapie (PMT) is een ervaringsgerichte behandelvorm waarbij het bewegende lichaam het uitgangspunt is. Er wordt niet alleen gesproken over datgene waar je moeite mee hebt of wat je graag wilt ontwikkelen; door middel van oefeningen en activiteiten nodig ik je uit om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Ik zoek met jou naar de ervaringen die de klachten in
het dagelijks leven veroorzaken of verergeren

Je lichaam geeft van alles weer; je hebt je lichaamstaal, je lichaamshouding, je lichaamsbeleving, spanningen en ademhaling. Daarin komen veel voorkomende psychosociale klachten en moeiten tot uiting, zoals: somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out-verschijnselen. Ervaren en oefenen in bewegingssituaties staan om die reden bij PMT centraal. Het gaat daarbij om het leren verkennen, herkennen en erkennen van je gedrag en je lichaamssignalen. Ik zoek met jou naar de ervaringen die de klachten in het dagelijks leven veroorzaken of verergeren. Naast je gedrag staan we binnen de oefeningen ook stil bij wat je denkt en voelt en hoe deze in relatie staan met je gedrag.

 

Alle oefeningen en activiteiten binnen de PMT zijn gericht op je bewegingsgedrag en je lichaamservaring. Met het verworven inzicht wordt er gekeken naar de betekenis van je gedrag. Door middel van bewegingsoefeningen kun je in een veilige omgeving experimenteren (anders) om te gaan met je probleem. Je leert signalen van je lichaam herkennen en kan daardoor handelen op een manier die klachten voorkomt of vermindert.

 

HAPTOTHERAPIE

 

De tastzin is het eerste ontwikkelde zintuig. De mens leeft en woont in zijn lichaam en met en via zijn lichaam voelt hij. Onze huid is het grootste tastorgaan; deze begrenst je lichaam en wordt voelbaar door aanraking van mensen of materialen, zoals kleding die je aanhebt of de stoel waar je op zit. Via je lichaam voel je wat de omgeving met je doet en breng je naar buiten wat je in jezelf voelt.

 

Haptotherapie neemt gevoel en aanraking als uitgangspunt in een persoonsgerichte begeleiding die je helpt om contact te maken met jezelf, je gevoelens en de mensen om je heen. De haptotherapie is ontstaan vanuit de haptonomie, die het gevoelsleven centraal stelt en is afgeleid van de Griekse woorden hapsis en nomos. Deze woorden staan voor tasten en regels. Letterlijk gaat haptonomie dus over de regels van de tast.

In de bevestiging mag de ander geheel zijn
zoals hij is
om te kunnen worden die hij is
maar nog niet kan zijn

 

en hij mag zichzelf worden
op zijn wijze
en zijn uur

 

-Anna Terruwe-

Bij haptotherapie word je

uitgenodigd om te voelen wat je

lichaam je vertelt

Binnen de haptotherapie staan het aanraken en oefeningen centraal; hiermee word je uitgenodigd om te voelen wat je lichaam je vertelt. Het lichaam wordt gezien als drager van gevoelens en heeft als het ware een geheugen voor al je gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen doe je op via het tasten en voelen en zijn terug te vinden in je manier van doen, in hoe je je presenteert.

 

Basisemoties zoals boosheid en verdriet zijn duidelijk te herkennen. Ze hebben hun eigen specifieke manier van zich laten voelen in je lichaam. Boosheid is bijvoorbeeld waar te nemen in je spierspanning, je houding (bijvoorbeeld gebalde vuisten) en de adrenaline die door je lichaam giert. Verdriet is te herkennen aan tranen, het hebben van een zwaar gevoel en bijvoorbeeld in elkaar gedoken zitten.

Met je gedachten en in je manier van doen kan je je emoties wegstoppen, onderdrukken of juist uitvergroten.

 

Door middel van het aanraken kun je bewust worden van de oorzaken van blokkades of wanneer je juist te veel geeft. Daarnaast geeft het je inzicht in wat je goed doet en waar je behoefte aan hebt. Soms zijn er onverwerkte gevoelens die naar boven komen om zo nog een plaats in je leven te krijgen.

 

Het aanraken binnen de haptotherapie werkt op die manier bevestigend. Het helpt je om jezelf in wie je bent en wat er in je leeft te voelen en om contact te maken met anderen en ze te laten weten wat je nodig hebt. Zo kan je tot een optimale zelfontplooiing komen.

GERRIENKE OPPENHUIZEN

 

De wijsheid van het lichaam verwondert me steeds opnieuw. Gedachten kunnen onze gevoelens of behoeften wel eens verdringen, maar je lichaam houdt je niet voor de gek. Ik haal er dan ook veel voldoening uit om mensen te leren luisteren naar hun lichaam en te vertrouwen op hun gevoel. Zo kun je vorm geven aan je groei en zijn wie je in wezen bent.

 

Gefascineerd door beweging en bewogen te worden, ben ik in 2000 gaan studeren aan de CALO op de Hogeschool Windesheim, waar ik in 4 jaar de opleiding tot psychomotorische therapeut en bewegingsagoog heb afgerond.

 

De afgelopen jaren heb ik verschillende werkervaringen opgedaan als psychomotorische therapeut binnen de (forensische) psychiatrie en ook ben ik werkzaam geweest in de jeugdzorg.

 

Al langere tijd ben ik enthousiast over haptonomie. Om verdieping te vinden in mijn manier van werken, ben ik in 2009 begonnen aan de opleiding tot haptotherapeut aan de Academie voor Haptonomie in Doorn. Hierdoor richt ik me naast beweging ook op contact en aanraking om mensen te laten ontdekken en ervaren hoe zij met hun probleem om kunnen gaan en hen hiermee dichter bij zichzelf te brengen.

 

In mijn huidige werk binnen de praktijk voor Haptotherapie en Psychomotorische Therapie – De Fenix, gebruik ik mijn kennis van beide opleidingen en pas ik wisselend de mogelijkheden en interventies toe van beide therapieën. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren mijn kennis vergroot door verschillende bijscholingen te volgen en meerdere congressen te bezoeken. Ook volg ik intervisie met collega-therapeuten.

Autonoom en in verbinding;
Vrouw, echtgenoot, moeder, dochter, zus,
vriendin, therapeut;
in alle facetten van mijn leven probeer ik je te
ontmoeten vanuit wie ik zelf ben,
Gerrienke

Fotoshoot 2

Ik ben lid van de beroepsvereniging voor haptotherapeuten, de VVH.

Ook ben ik lid van de beroepsvereniging voor psychomotorische therapeuten, de NVPMT, welke een onderdeel is van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

 

Mijn werkdagen zijn op maandag en woensdag van 9.00 tot 12.30 uur  en op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 

De praktijk bevindt zich bij het centrum van Zwolle in Gezondheidscentrum De Fenix aan de Lijnbaan. Bekijk www.defenixzwolle.nl voor meer informatie over de verschillende disciplines die aanwezig zijn in het centrum en bij contact voor verdere adresgegevens.

 

 

Kosten en vergoedingen
De kosten van een sessie van een uur, bedragen 72,- euro.

 

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van psychomotorische therapie en haptotherapie, vanuit een aanvullende verzekering. Meestal een gedeelte van het bedrag en tot een maximumbedrag per kalenderjaar.

 

Mijn lidmaatschapsnummer van de VVH (voor haptotherapie) is 780A

Mijn lidmaatschapsnummer van de NVPMT/FVB (voor psychomotorische therapie) is 6259

De overkoepelende -persoonlijke- AGB-code is 9005 9603
De AGB-code van de praktijk is 9000 9661
Mijn KvK-nummer is 621 67 081

 

De vergoedingen door verschillende zorgverzekeraars voor 2018 zijn te vinden op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie (voor PMT) en op www.haptotherapeuten-vvh/vergoeding (voor Haptotherapie).
Neem voor de zekerheid even contact op met je verzekeraar om na te vragen of de gegevens nog actueel zijn.

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van PMT en haptotherapie

Afspraken die zonder berichtgeving niet worden nagekomen of minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

 

Aanmelden
Middels het aanmeldformulier kan je je aanmelden. Deze kan je downloaden, invullen en dan naar mij toesturen, bij voorkeur per mail:

 

gerrienkeoppenhuizendefenix@xs4all.nl

 

Ik zal contact met je opnemen voor het maken van een afspraak.
Je mag mij vrijblijvend bellen of mailen met vragen over de therapieën en of deze mogelijk passend zijn bij jou en je hulpvraag.

 

Lees ook de praktijkvoorwaarden door; deze zijn eveneens achter het aanmeldformulier te vinden en uit te printen.

 

 

Samenwerking

Samen met mijn collega Rieta Wessels, vorm ik de praktijk Haptotherapie en Psychomotorische therapie – De Fenix.

We hebben ieder onze eigen specialiteiten en ervaringen, werken nauw samen en zijn elkaar tot inspiratie.

 

De therapie kan in combinatie met gesprekken bij de psycholoog/psychotherapeut plaatsvinden en is vaak een waardevolle aanvulling op andere vormen van therapie.

CONTACT

 

Neem gerust contact met me op voor vragen en meer informatie of voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

(038-) 422 00 21

Gezondheidscentrum de Fenix
Lijnbaan 12 F
8011 AR ZWOLLE

Er is ruimte om gratis te parkeren op de parkeerplaats achter het gezondheidscentrum. Deze is te bereiken via de Hoogstraat. Aan het einde van de afspraak krijg je van mij een uitrijmuntje.

 

Aanmelden kan middels het aanmeldformulier.