Praktisch

Aanmelden
Voor haptotherapie of PMT heb je geen verwijzing van de huisarts nodig.
Aanmelden kan via onderstaand formulier, telefonisch op (038-) 422 00 21 of door middel van een mail naar info@gerrienkeoppenhuizen.nl

Kennismaking en intake
Tijdens de intake maken we kennis met elkaar en hoor ik graag je verhaal. We gaan samen je hulpvraag verhelderen en kijken of er voldoende wederzijdse klik is om samen aan de slag te gaan. Als we verder gaan afspreken met elkaar, evalueren we na 2 á 3 sessies of we op het goede spoor zitten of dat er iets veranderd moet worden.
Een afspraak duurt 45 – 60 minuten en kan gepland worden op de maandagochtend, de dinsdag en de vrijdag.

Samenwerking
Met Rieta Wessels vorm ik de praktijk voor Haptotherapie en PMT van de Fenix.
We hebben onze eigen kwaliteiten en ervaringen, werken nauw samen en zijn elkaar tot inspiratie.

Haptotherapie en PMT zijn vaak zinvol en aanvullend op andere vormen van therapie.
Ik stem graag -met jouw toestemming- af wanneer er ook een ander behandeltraject is, zodat het zo goed mogelijk op elkaar aansluit. Samenwerking hierin vind ik van belang en ervaar het ook vaak als waardevol om met andere collega’s contact te hebben.