Psychomotorische therapie

Psychomotorische Therapie (PMT) is een ervaringsgerichte behandelvorm waarbij het bewegende lichaam het uitgangspunt is. Er wordt niet alleen gesproken over datgene waar je moeite mee hebt of wat je graag wilt ontwikkelen. Door middel sport en spel, symbolische of lichaamsgeoriënteerde oefeningen kom je letterlijk in beweging óf kan je juist stilstaan bij de ervaring.
Je leert ontdekken hoe jouw manier van denken, voelen en handelen met elkaar samenwerkt.

Het lichaam geeft van alles weer; je lichaamsbeleving en bewegingsgedrag staan daarom centraal bij de PMT.
Hierin komen vaak veel voorkomende psychosociale klachten en moeiten tot uiting, zoals: somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out-verschijnselen.
In de verschillende bewegingssituaties gaat het vooral om het leren verkennen, herkennen en erkennen van je gedrag en je lichaamssignalen.
Naast je gedrag staan we binnen de oefeningen ook stil bij wat je denkt en voelt en hoe deze in relatie staan met je gedrag.

Het doel van de PMT is het verminderen, wegnemen of accepteren van de last die je ervaart bij je psychische en/of lichamelijke klachten. De oefeningen geven je de mogelijkheid om in een veilige omgeving experimenteren (anders) met je probleem om te gaan. Je leert de signalen van je lichaam herkennen en kan dan gaan handelen op een manier die je klachten doen voorkomen of laten verminderen.

Benieuwd naar hoe Psychomotorische Therapie jou kan helpen?
Neem contact met mij op via 06 – 253 67 421  of via onderstaande knop.